Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13070
Title: Từ điển Bách khoa xây dựng
Authors: Nguyễn, Huy Côn
Keywords: Từ điển Bách khoa xây dựng
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.26
Abstract: Việt Nam đã có nhiều từ điển về Xây dựng và Kiến trúc được xuất bản từ những năm 1970. Tính ra, đã có 24 cuốn, gồm đủ các thể loại: đối chiếu song ngữ, đa ngữ, giải thích hay dịch từ nước ngoài. Tôi cũng đã là tác giả, đồng tác giả hoặc tham gia hiệu đính 15 cuốn trong đó. Tuy nhiên, chưa có cuốn nào mang đầy đủ tính chất của Từ điển bách khoa chuyên về xây dựng Việt Nam. Việc thống nhất và chính xác hóa thuật ngữ và cập nhật những kiến thức mới hiện là một vấn đề cấp bách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13070
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_173.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.