Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13071
Title: Lý Hạ - Hàn Mặc Tử: Kiểu nhà thơ thiên tài bệnh tật và những tương đồng về thi pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Lý Hạ
Hàn Mặc Tử
Nhà thơ thiên tài bệnh tật
Tương đồng về thi pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu văn học;Số 06 .- Tr.62-75
Abstract: Bài viết: Kiểu nhà thơ thiên tài bệnh tật; Điểm tương đồng trong các mô hình huyền thoại; Tính siêu thực trong thơ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13071
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.