Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13074
Title: "Tiếng dâm" trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVI - XIX
Authors: Phạm, Văn Hưng
Keywords: Tiếng dâm
Trong văn học trong đại
Thế kỷ XVI - XIX
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 06 .- Tr.84-96
Abstract: Bản năng tình dục là một hành trang "đeo đẳng" trên vai con người suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. Vì sự quan trọng cũng như sự "tế nhị" của mình, bản năng tình dục in dấu ở rất nhiều nơi nhưng cũng bị che chắn, ngụy trang ở hầu hết những nơi mà nó xuất hiện trong đó có văn học - nghệ thuật. Nhìn lại dòng chảy của những "tiếng dâm" trong lịch sử văn học Việt Nam trung đại thế kỉ XVI - XIX cũng là nhìn lại một phần diện mạo tinh thần của người xưa trong đời sống tình dục, những chuẩn mực tình dục đã được thiết lập và bị vượt qua như thế nào trong thực tế, dù đó chỉ là thực tế của văn bản, con chữ và tư tưởng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13074
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.