Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13076
Title: Truyền thống và cách tân trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện văn xuôi hiện đại dân tộc Thái
Authors: Nguyễn, Thị Hải Anh
Keywords: Truyền thống
Nghệ thuật
Văn xuôi hiện đại
Xây dựng cốt truyện
Dân tộc Thái
Cách tân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 06 .- Tr.97-108
Abstract: Văn xuôi hiện đại dân tộc Thái kế thừa những tinh hoa trong nền văn học quá khứ và có những đổi mới theo nhu cầu thời đại. Chọn vấn đề truyền thống và cách tân trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện để nghiên cứu, chúng tôi, một mặt, góp phần làm sáng tỏ vấn đề bản sắc dân tộc, mặt khác, góp phần làm rõ, khẳng định những nỗ lực vận động đổi mới của nền văn xuôi dân tộc Thái để hòa nhập vào tiến trình văn học Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13076
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.