Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13078
Title: Vấn đề sạt lở, sụt lún và cọc cao ốc
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Keywords: Vấn đề sạt lở
Sụt lún
Cọc cao ốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.36-38,50
Abstract: Từ sạt lở trên diện rộng như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Việt Nam... xảy ra trong thời gian qua mà Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã thị sát ở Đồng bằng sông Cửu Long và mấy ngày qua tác giả Khánh Lê lại mô tả về sự biến dạng của mặt đất và các tác động khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13078
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_418.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.