Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080
Nhan đề: Phân tích ứng xử động kết cấu dầm trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến
Tác giả: Cao, Tấn Ngọc Thân
Lương, Văn Hải
Từ khoá: Phương pháp phần tử
Dầm Euler-Bernoulli
Nền Pasternak
Chuyển động không đều
Chuyển động cải tiến
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.39-40
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, phương pháp phần tử chuyển động cải tiến (Improved Moving Element Method-IMEM) được đề xuất để phân tích ứng xử động của kết cấu dầm Euler-Bernoulli tựa trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng di chuyển không đều. Trong phương pháp phần tử chuyển động truyền thống (Moving Element Method- MEM) khi áp dụng cho bài toán tải trọng di chuyển với vận tốc không đều, các ma trận độ cứng và ma trận cản của kết cấu thay đổi va cần phải cập nhật lại sau mỗi bước thời gian tính toán At. Do đó việc tính toán phải mất nhiều thời gian và nguồn tài nguyên máy tính để khắc phục những khó khăn này phương pháp phần tử chuyển động cải tiến được đề xuất, trong đó các thành phần thay đổi trong phương trình cân bằng động học được xem là lực giã (pseudo-force) và các ma trận khối lượng, ma trận cản và ma trận độ cứng của kết cấu là không thay đổi sau mỗi bưới thời gian. Điều này giúp cho phương pháp IMEM giảm bớt nhiều thời gian tính toán so với phương pháp MEM truyền thống. Các ví dụ số được thực hiện để kiểm chứng độ tin cậy cũng như tính hiệu quả của phương pháp IMEM được đề xuất.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_504.1 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.