Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCao, Tấn Ngọc Thân-
dc.contributor.authorLương, Văn Hải-
dc.date.accessioned2019-09-24T01:43:07Z-
dc.date.available2019-09-24T01:43:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8531-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080-
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, phương pháp phần tử chuyển động cải tiến (Improved Moving Element Method-IMEM) được đề xuất để phân tích ứng xử động của kết cấu dầm Euler-Bernoulli tựa trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng di chuyển không đều. Trong phương pháp phần tử chuyển động truyền thống (Moving Element Method- MEM) khi áp dụng cho bài toán tải trọng di chuyển với vận tốc không đều, các ma trận độ cứng và ma trận cản của kết cấu thay đổi va cần phải cập nhật lại sau mỗi bước thời gian tính toán At. Do đó việc tính toán phải mất nhiều thời gian và nguồn tài nguyên máy tính để khắc phục những khó khăn này phương pháp phần tử chuyển động cải tiến được đề xuất, trong đó các thành phần thay đổi trong phương trình cân bằng động học được xem là lực giã (pseudo-force) và các ma trận khối lượng, ma trận cản và ma trận độ cứng của kết cấu là không thay đổi sau mỗi bưới thời gian. Điều này giúp cho phương pháp IMEM giảm bớt nhiều thời gian tính toán so với phương pháp MEM truyền thống. Các ví dụ số được thực hiện để kiểm chứng độ tin cậy cũng như tính hiệu quả của phương pháp IMEM được đề xuất.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.39-40-
dc.subjectPhương pháp phần tửvi_VN
dc.subjectDầm Euler-Bernoullivi_VN
dc.subjectNền Pasternakvi_VN
dc.subjectChuyển động không đềuvi_VN
dc.subjectChuyển động cải tiếnvi_VN
dc.titlePhân tích ứng xử động kết cấu dầm trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiếnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_504.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.