Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13081
Title: Sửa đổi Hiến pháp theo hướng dân chủ ở Indonesia giai đoạn 1999 – 2002
Authors: Hồ, Thị Thành
Keywords: Indonesia
Hiến pháp
Sửa đổi
Dân chủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.03-12
Abstract: Năm 1999 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiến pháp của Indonesia khi Hiến pháp Indonesia năm 1945 (được áp dụng trong gần nửa thế kỷ) bắt đầu được sửa đổi. Cho đến thời điểm đó, những bất cập của Hiến pháp này đã bộc lộ quá rõ và việc sửa đổi đã trở thành một yêu cầu tất yếu trong xu thế cải cách dân chủ đang diễn ra tại quốc gia này. Trong bốn phiên họp hàng năm (từ năm 1999 đến năm 2002) của Hội đồng Tư vấn Nhân dân (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR), nhiều điều khoản trong Hiến pháp đã được thảo luận, sửa đổi và ban hành. Nội dung các điều khoản sửa đổi tập trung vào vấn đề tăng cường tính cân bằng và giám sát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước, cải cách bầu cử và cải cách quân đội, thiết lập sự phân quyền cho các địa phương, bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ của các dân tộc trong cả nước. Nhờ đó, bản Hiến pháp Indonesia năm 1945 sửa đổi có tính dân chủ cao hơn và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tiến trình cải cách và củng cố dân chủ của Indonesia từ năm 1999 cho đến nay. Bài viết tập trung tìm hiểu nguyên nhân sửa đổi và các nội dung được sửa đổi bản Hiến pháp năm 1945 của Indonesia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13081
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.