Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13084
Title: Giáo dục nữ giới ở Philipines dưới thời kỳ thuộc địa
Authors: Trần, Đình Hùng
Keywords: Phụ nữ
Thuộc địa
Philipines
Tây Ban Nha
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.20-26
Abstract: Từ thế kỷ XVI, với sự chiếm đóng quần đảo Philipines, người Tây Ban Nha đã cố gắng làm giảm vai trò của phụ nữ Philipines trong xã hội. Các giáo sĩ Tây Ban Nha đã mang vào Philipines nền giáo dục mới, trong đó phụ nữ phải được đặt trong khuôn khổ của gia đình và xã hội, được vận hành dựa trên quan điểm gia trưởng. Bước sang giai đoạn thuộc Mỹ, hệ thống giáo dục công lập dựa trên mô hình của Mỹ đã mở đường cho sự tham gia ngày càng tăng của phụ nữ Philipines vào giáo dục nói riêng và các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội nói chung. Mặc dù vậy, sự phân chia lao động theo giới tính truyền thống không những chưa được xóa bỏ mà còn được củng cố thông qua chương trình giáo dục và định hướng nghề nghiệp của gia đình và xã hội. Bài viết tập trung vào vấn đề giáo dục phụ nữ trong chính sách giáo dục của chính quyền thực dân và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của phụ nữ trong cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13084
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.