Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13085
Title: Cà phê Tây Nguyên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
Authors: Nguyễn, Duy Thụy
Keywords: Việt Nam
Cà phê Tây Nguyên
Chuỗi giá trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.27-33
Abstract: Việt Nam là nước đứng thứ 4 trên thế giới về diện tích cà phê (sau Bzail, Indonesia, Colombia), đứng thứ hai 2 trên thế giới về sản lượng cà phê và là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm gần 15% sản lượng cà phê của toàn thế giới. Cà phê không chỉ là sản phẩm chủ lực của quốc gia với giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm, mà còn là ngành sản xuất thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng giống như một số mặt hàng nông sản khác, cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Tây Nguyên nói riêng đã và đang đương đầu với nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm. Bài viết tập trung phân tích chuỗi giá trị cà phê Tây Nguyên, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như đưa ra các giải pháp nhằm phát triển chuỗi giá trị của cà phê Tây Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13085
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.