Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13094
Title: Nghi thức cưới truyền thống của người Baba – Nyonya tại Malacca (Malaysia)
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Ngô, Thị Thảo Quỳnh
Keywords: Baba – Nyonya
Malaysia
Đám cưới truyền thống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.66-70
Abstract: Vào khoảng thế kỷ XV, các thương nhân và thủy thủ Trung Quốc đã buôn bán tại thương cảng Malacca. Trong thời gian sinh sống ở Malacca, để có người trông coi tài sản trong thời gian quay trở lại Trung Quốc, các thương nhân đã kết hôn với những phụ nữ bản địa. Những cuộc hôn nhân khác chủng này đã hình thành nên những thế hệ người Hoa lai. Họ sống cộng cư trong khu Chinatown ở Malacca và tự gọi mình là người Baba – Nyonya (hay còn tên khác là Peranakan, Baba), thuật ngữ “Baba” dùng để chỉ nam giới và phụ nữ được gọi là “Nyonya”. Văn hóa của người Baba – Nyonya là nền văn hóa trải qua một quá trình thích nghi một cách tự nhiên và dung hòa các nền văn hóa khác nhau. Nền văn hóa của họ được khắc họa đậm nét qua đám cưới truyền thống vừa thấm nhuần những giáo lý của Khổng Tử vừa vay mượn khéo léo của người Malay. Đám cưới của người Baba – Nyonya còn là quá trình giữ gìn những giá trị văn hóa đang dần bị mai một bởi những tác động của xã hội hiện đại. Bài viết tập trung tìm hiểu những nghi lễ trong đám cưới truyền thống của người Baba.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13094
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.