Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13100
Title: Progreso cầu tàu dài nhất trái đất
Authors: Chu, Mạnh Cường
Keywords: Progreso
Cầu tàu dài nhất trái đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.59
Abstract: Thành phố cảng Progreso của bang Yucatan, Mexico hiện nay có một cầu tàu là nơi neo đậu của mọi tàu thuyền dài nhất thế giới. Được xây dựng từ bê tông cốt sắt, cầu tàu này nhô ra ngoài vịnh Mexico với khoảng cách lên tới 6,5km và giống như một cây cầu ngoài biển nối vào đất liền vậy!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13100
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_218.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.