Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13102
Title: Những vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân
Authors: Cao, Vũ Minh
Keywords: Xử phạt
Vi phạm
Hành chính
Vướng mắc
Tòa án nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.7-13
Abstract: Một số bất cập liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị nhằm hoàn thiện các chức danh thuộc tòa án nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13102
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.