Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13103
Title: Một số vấn đề về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo pháp luật thuế ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Khánh Linh
Nguyễn, Xuân Bắc
Keywords: Khấu trừ
Hoàn thuế
Pháp luật thuế
Giá trị gia tăng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.14-18,47
Abstract: Để nhằm hoàn thiện pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng còn nhiều vướng mắc, bất cập, nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế hiện hành được tác giả đề cập rõ ràng trong bài viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13103
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.