Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13107
Title: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bằng hòa giải – một số kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Thị Bích
Keywords: Tranh chấp
Lao động tập thể
Lợi ích
Hòa giải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.25-28,33
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin trình bày một số vấn đề về lý luận, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện những bất cập, vướng mắc trong việc giải quyết tranh chấp về thương lượng tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục hòa giải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13107
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.