Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13108
Title: Mở bán Florence tuyệt phẩm kiến trúc Italia
Keywords: Mở bán Florence
Tuyệt phẩm kiến trúc Italia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.63-64
Abstract: Florence là một trong những thành phố hấp dẫn du khách nhất châu Âu - không chỉ bởi sự cổ kính (hàng ngàn năm tuổi) mà còn bởi nơi đây là cái nôi của kiến trúc thời phục Hưng với những công trình nổi tiếng thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13108
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_301.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.