Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13111
Title: Tin hoạt động tổng hội xây dựng Việt Nam
Keywords: Tin hoạt động
Tổng hội xây dựng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.65-68
Abstract: Ngày 23/3/2018, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã họp với các Hội Xây dựng các tỉnh phía Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; ông Võ Hồng Việt, cố vấn của Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; ông Nguyễn Cảnh, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phụ trách Phía Nam; ông Trần Đình Thái, Phó Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các đồng chí là Chủ tịch, Tổng thư ký các Hội Xây dựng của các tỉnh khu vực Phía Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13111
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_525.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.