Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13113
Title: Một số quy định về quyền con người của Hiến pháp năm nước Bắc Âu và đích đến thụ hưởng quyền của người dân
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp năm nước Bắc Âu
Thụ hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.43-46
Abstract: Bài viết này nghiên cứu cách thức bảo vệ quyền con người ở các nước Bắc Âu và liên hệ với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13113
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.