Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13121
Title: Số hóa quy trình từ sản xuất đến khách hàng
Authors: Phan, Hoài Trung
Keywords: Số hóa quy trình
Sản xuất đến khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.11-12
Abstract: Chuyển đổi số (CDS) là khái niệm đã tồn tại từ nhiều năm về trước, kể từ khi người ta dùng máy tính để soạn thảo văn bản thay cho máy đánh chữ. Số ở đây chỉ đến hệ nhị phân gồm 2 ký tự 0 và 1 được dùng trong ngôn ngữ lập trình máy tính. Mục đích của CDS là, thứ nhất, tăng tốc độ và thứ hai là tăng độ chính xác. Đây chính là 2 phương diện của năng suất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13121
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.