Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13123
Title: Thời của ERP thông minh
Authors: Thạch An
Keywords: Thời của ERP thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.15-17
Abstract: Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp chấp nhận chuyển đổi kỹ thuật số đồng nghĩa với đòi hỏi nhiều hơn các ứng dụng doanh nghiệp thông minh để cải thiện quy trình kinh doanh và sử dụng nguồn lực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13123
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.