Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13125
Title: Triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông - phát nhanh truyền hình - thiết bị điện tử
Keywords: Triển lãm
Quốc tế
Công nghệ thông tin
Phát nhanh
Truyền hình
Thiết bị điện tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.20-21
Abstract: Từ ngày 7-9/6/2018, Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông (Vietnam ICTCOMM 2018) - Triển lãm Quốc tế về Phát thanh Truyền hình (Broadcast Vietnam 2018) và Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Điện tử (Electronics Vietnam 2018) sẽ chính thức được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Quận 7.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13125
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.