Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13149
Title: Khảo sát đặc điểm sinh học và hình thái của sâu xanh (Diapham indica Saunders) Hai sọc trắng gây hại trên dưa leo tại huyện chợ Mới- An Giang
Authors: Trần, Văn Khải
Keywords: Sâu xanh
(Diapham indica Saunders)
Hai sọc trắng gây hại trên dưa leo
Huyện chợ Mới- An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.21-23
Abstract: Chợ Mới là vùng chuyên canh rau nổi tiếng của tỉnh An Giang, để tận dụng công lao động trong hộ gia đình và thu lại lợi nhuận quanh năm cho người dân Chợ Mới. Bên cạnh những cây họ bầu, bí, dưa khác thì cây dưa leo được trồng rất phổ biến. Song song đó tình hình dịch hại trên cây dưa leo ngày càng trở nên đa dạng và khó phòng trị nhất là nhiều loài côn trùng như Bọ dưa (Aulacophora similis Oliver).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13149
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.