Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13151
Nhan đề: Kết quả hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2018
Tác giả: Nguyễn, Minh Tiến
Từ khoá: Hội thi sáng tạo
Thanh thiếu niên
Nhi đồng 2018
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.31-32
Tóm tắt: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phôi hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn An Giang cùng một số sở, ban, ngành liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2018.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13151
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.31 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.