Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13152
Title: Xây dựng phương pháp giải bài toán hóa học từ khái niệm đồng đẳng
Authors: Nguyễn, Hoàng Vũ
Keywords: Xây dựng phương pháp
Giải bài toán hóa học
Khái niệm đồng đẳng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 07 .- Tr.1-5
Abstract: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH₂ nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. Ở bài viết này, tác giả xây dựng phương pháp giải nhanh bài toán hóa học từ khái niệm đồng đẳng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13152
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.