Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13152
Nhan đề: Xây dựng phương pháp giải bài toán hóa học từ khái niệm đồng đẳng
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Vũ
Từ khoá: Xây dựng phương pháp
Giải bài toán hóa học
Khái niệm đồng đẳng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 07 .- Tr.1-5
Tóm tắt: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH₂ nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. Ở bài viết này, tác giả xây dựng phương pháp giải nhanh bài toán hóa học từ khái niệm đồng đẳng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13152
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.91 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.