Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13154
Title: Thông báo Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019
Keywords: Cuộc thi sáng tạo
Thanh thiếu niên
Nhi đồng
Tỉnh An Giang
Lần thứ VIII năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.4-5
Abstract: Ngày 29/01/2019 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019. Cuộc thi được phát động nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa hàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13154
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.