Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13159
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Bảo Lâm
Keywords: Nuôi tôm càng xanh
Biến đổi khí hậu
An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.17-21,31
Abstract: Với lợi thế về tiềm năng diện tích mặt nước cho nghề nuôi trồng thủy sản, An Giang là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào nuôi tôm càng xanh luân canh trong ruộng lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê của Cục thống kê An Giang, diện tích nuôi tôm càng xanh của tỉnh không ngừng tăng lên vào các năm 2003 - 2007 và đạt cao nhất vào năm 2007 với tổng diện tích nuôi tôm càng xanh là 650 ha.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13159
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.