Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13160
Title: Địa chí hành chính thành phố Long Xuyên qua các thời kỳ lịch sử
Authors: Trần, Văn Đông
Keywords: Địa chí
Hành chính
Thành phố Long Xuyên
Các thời kỳ lịch sử
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.22-24,37
Abstract: Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, nơi sinh ra người con ưu tú của An Giang - Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13160
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.