Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13162
Title: Kết quả thực hiện dự án xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên
Authors: Nguyễn, Dương Quỳnh
Keywords: Trang trại nuôi heo thịt
Hướng công nghệ cao
Huyện Tịnh Biên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.28-31
Abstract: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang có bước cải thiện đáng kể, nhờ vào những chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhờ quy trình quản lý chặt chẽ, tích cực hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt công tác tiêm phòng của ngành nông nghiệp nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13162
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.