Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13163
Title: Ứng dụng máy bay không người lái (Flycam) phục vụ công tác quản lý và bảo vệ rừng khu vực đồi núi tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Keywords: Ứng dụng máy bay không người lái (Flycam)
Công tác quản lý và bảo vệ rừng
Đồi núi tỉnh An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.32-34
Abstract: Giá trị nhiều mặt của rừng đã được đề cập một cách rõ ràng trong một vài thập niên gần đây, rừng không đơn thuần cung cấp gỗ và lâm sản, mà còn là môi trường bảo vệ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ khí hậu thông qua hấp thụ CO₂là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13163
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.