Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13163
Nhan đề: Ứng dụng máy bay không người lái (Flycam) phục vụ công tác quản lý và bảo vệ rừng khu vực đồi núi tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Từ khoá: Ứng dụng máy bay không người lái (Flycam)
Công tác quản lý và bảo vệ rừng
Đồi núi tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.32-34
Tóm tắt: Giá trị nhiều mặt của rừng đã được đề cập một cách rõ ràng trong một vài thập niên gần đây, rừng không đơn thuần cung cấp gỗ và lâm sản, mà còn là môi trường bảo vệ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ khí hậu thông qua hấp thụ CO₂là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13163
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.