Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13167
Title: Hội thảo "Thúc đẩy hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang" năm 2019
Authors: Danh Tướng
Keywords: Thúc đẩy hỗ trợ
Sáng tạo
Phát triển khởi nghiệp
Tỉnh An Giang năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.38
Abstract: Ngày 22/3/2019 tại Trường Đại học An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Trường ĐHAG tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang năm 2019" nhằm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về khởi nghiệp; kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, xây dựng cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong một số lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13167
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_678.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.