Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13179
Title: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng bằng sông Cửu Long thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Hồng Gấm
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đồng bằng sông Cửu Long
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.18-27
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua đã có nhiều khởi sắc trong phong trào khởi nghiệp (start-up). Nhiều địa phương trong vùng đã bước đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và tạo thuận lợi cho các cá nhân, nhóm hay doanh nghiệp khởi nghiệp, Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) với công nghệ mới ra đời, gặt hái được thành công và ngày càng khẳng định vị thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các startups phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do các trở lực cả từ phía khách quan lẫn chủ quan nên kết quả khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trong vùng còn rất hạn chế. Bài viết này, tác giả mong muốn chia sẻ thực trạng (KNĐMST) ĐBSCL thời gian qua và đề xuất giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh phát triển KNĐMST trong vùng một cách bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13179
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.