Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13182
Title: Kinh nghiệm phát triển du lịch của Hồng Kông và bài học cho thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Keywords: Kinh nghiệm
Bài học cho thành phố Cần Thơ
Phát triển du lịch của Hồng Kông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.32-37
Abstract: Phát triển du lịch là xu hướng của thời đại bởi ngành kinh tế này đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Một trong những cách thức phát triển du lịch hiệu quả là kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia, điểm đến có ngành du lịch phát triển. Hồng Kông là một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển và là điểm đến nổi tiếng hàng đầu châu Á. Để phát triển du lịch, thành phố cần Thơ có thể tham khảo cách làm du lịch của Hồng Kông. Bài viết này tập trung phân tích ngành du lịch và những yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẻ của ngành du lịch Hồng Kông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13182
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.