Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13185
Title: Hiệu quả kinh tế - Xã hội từ mô hình hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Hiệu quả kinh tế - xã hội
Mô hình
Hội quán của nông dân
Tỉnh Đồng Tháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.41-45
Abstract: Hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp là một hình thức liên kết tự nguyện giữa những người nông dân với nhau nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là kênh trao đổi, chia sẻ giữa người nông dân với chính quyền về những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, mà còn là kênh liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp thu mua nông sản. Mô hình này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác với doanh nghiệp đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, hình thành niềm tin cho người nông dân thông qua việc phát huy dân chủ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13185
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.