Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13188
Title: Tản mạn về những biểu tượng liên quan đến lợn trong văn hóa thế giới
Authors: Minh, Khuyên
Keywords: Tản mạn
Biểu tượng
Liên quan đến lợn
Trong văn hóa thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.52-54
Abstract: Về những biểu tượng văn hóa liên quan đến Lợn (Heo), trước hết ở những nước dùng lịch theo chu kỳ mặt trăng thì lợn đứng cuối cùng trong 12 con giáp. Ai sinh vào năm con Lợn (năm Hợi), sẽ cầm tinh con Heo. Người tuổi Hợi được cho là người dễ thứ tha, đùm bọc bạn bè, gia tộc và chịu khổ nhọc đế người khác được hạnh phúc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13188
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.