Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13189
Title: Văn hóa chợ Tết Cần Thơ xưa và nay
Authors: Hoài Vũ
Keywords: Văn hóa chợ Tết
Cần Thơ xưa và nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.55-56
Abstract: Một lần đi xứ Nam Kỳ, Phạm Quỳnh đã khen: "Cần Thơ có cái vẻ mỹ miều xinh xắn, sạch sẽ và phong quang thật xứng tên làm tỉnh đầu ở miền Tây (la capitale de 1'Ouest". Nhà văn Sơn Nam cũng từng hạ bút: "Cần Thơ, một thành phố sung túc bậc nhì sau Sài Gòn".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13189
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.