Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13200
Nhan đề: Ấn tượng khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018
Từ khoá: Ấn tượng khoa học
Công nghệ
Việt Nam năm 2018
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Thường niên, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam bình chọn các sự kiện KH&CN tiêu biểu. Năm 2018, có 6 sự kiện được vinh danh ở 4 nhóm nội dung: Cơ chế, chính sách và Hội nhập quốc tế về KH&CN; Đổi mới sáng tạo; KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tôn vinh. Dưới đây là các sự kiện KH&CN tiêu biểu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13200
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.