Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13201
Title: Đón Xuân trước thềm cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Vũ, Cao Đàm
Keywords: Đón Xuân
Trước thềm
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.13-14
Abstract: Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tác giả bàn đến một vấn đề hết sức mới mẻ và cần thiết, khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ở khắp mọi nơi - đó là sự cần thiết hình thành một hệ sinh thái cho cuộc Cách mạng này. Theo tác giả, đó cũng chính là việc chỉnh trang lại hệ thống chính sách và quản lý, trước hết trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới, khắc phục những rào cản đối với Cách mạng công nghiệp 4.0 ngay từ trong lòng xã hội công nghiệp kiểu cũ trước khi xuất hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13201
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.