Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205
Nhan đề: Internet kết nối vạn vật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển
Tác giả: Bạch, Tân Sinh
Đặng, Thị Hoa
Từ khoá: Internet kết nối vạn vật
Ở Việt Nam
Thực trạng
Giải pháp phát triển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.22-24
Tóm tắt: Tuy đạt được một số thành tựu bước đầu, nhưng hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) của Việt Nam đang tồn tại một số bất cập như: chưa có ứng dụng IoT thực sự nào có ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội; thị trường IoT tuy “nóng”, nhưng nhà cung cấp phần cứng và phần mềm chủ yếu vẫn là đối tác nước ngoài... Để khai thác tiềm năng phát triển IoT của Việt Nam, chúng ta cần có một lộ trình, chính sách chung cho toàn bộ các nhân tố của hệ sinh thái IoT; tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng hệ thống quốc gia nghiên cứu và phát triển (R&D) về IoT; tạo ra một số dự án tiên phong để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.79 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.