Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBạch, Tân Sinh-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hoa-
dc.date.accessioned2019-09-25T01:19:26Z-
dc.date.available2019-09-25T01:19:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205-
dc.description.abstractTuy đạt được một số thành tựu bước đầu, nhưng hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) của Việt Nam đang tồn tại một số bất cập như: chưa có ứng dụng IoT thực sự nào có ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội; thị trường IoT tuy “nóng”, nhưng nhà cung cấp phần cứng và phần mềm chủ yếu vẫn là đối tác nước ngoài... Để khai thác tiềm năng phát triển IoT của Việt Nam, chúng ta cần có một lộ trình, chính sách chung cho toàn bộ các nhân tố của hệ sinh thái IoT; tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng hệ thống quốc gia nghiên cứu và phát triển (R&D) về IoT; tạo ra một số dự án tiên phong để nâng cao năng lực cạnh tranh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.22-24-
dc.subjectInternet kết nối vạn vậtvi_VN
dc.subjectỞ Việt Namvi_VN
dc.subjectThực trạngvi_VN
dc.subjectGiải pháp phát triểnvi_VN
dc.titleInternet kết nối vạn vật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triểnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.