Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13214
Title: KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế
Authors: Châu, Văn Minh
Keywords: KH&CN
Phát triển kinh tế - xã hội
Tây Nguyên
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.41-44
Abstract: Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016-2020, đã xác định được một số kết quả có thể sớm chuyển giao cho thực tiễn, phục vụ định hướng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH của các tỉnh Tây Nguyên. Bài viết sơ bộ điểm lại những kết quả nổi bật của Chương trình khi đã đi được nửa chặng đường, trong nỗ lực vì sự phát triển bền vững của vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13214
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.200.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.