Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13217
Title: Phát triển cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp phục vụ doanh nghiệp
Authors: Công Minh
Keywords: Phát triển cơ sở dữ liệu
Công nghiệp
Phục vụ doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.48-49
Abstract: Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (KHSHTT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo về sở hữu trí tuệ... Bên cạnh các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước, Viện KHSHTT đã cung cấp và đang tiếp tục phát triển các dịch vụ về sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ công chúng, đặc biệt là các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13217
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.