Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13223
Title: BDM O.17 - Giải pháp thay thế hóa chất trong kiểm soát mối gây hại đê, đập ở Việt Nam
Authors: Lê, Quang Thịnh
Nguyễn, Quốc Huy
Nguyễn, Tân Vương
Nguyễn, Thúy Hiền
Trần, Thị Thu Huyền
Nguyễn, Thị My
Keywords: BDM O.17
Giải pháp thay thế hóa chất
Kiểm soát mối gây hại đê
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.57-58
Abstract: Odontotermes hainanensis là loài mối gây hại chính đối với các công trình đê, đập ở Việt Nam. Kết quả xử lý các tổ mối O. hainanensis ở Hà Nội và Thái Bình bằng bả BDM O.17 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nghiên cứu sản xuất với hoạt chất chính là Sulfluramid 0,25% cho thấy hiệu lực diệt mối đạt 100% sau 4-6 tuần, lượng bả sử dụng trung bình trên mỗi tổ mối là rất ít (30 g). Với kết quả này, bả BDM O.17 là giải pháp tiềm năng thay thế cho việc sử dụng hóa chất trong kiểm soát mối gây hại đê, đập ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13223
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.