Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13223
Nhan đề: BDM O.17 - Giải pháp thay thế hóa chất trong kiểm soát mối gây hại đê, đập ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Quang Thịnh
Nguyễn, Quốc Huy
Nguyễn, Tân Vương
Nguyễn, Thúy Hiền
Trần, Thị Thu Huyền
Nguyễn, Thị My
Từ khoá: BDM O.17
Giải pháp thay thế hóa chất
Kiểm soát mối gây hại đê
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.57-58
Tóm tắt: Odontotermes hainanensis là loài mối gây hại chính đối với các công trình đê, đập ở Việt Nam. Kết quả xử lý các tổ mối O. hainanensis ở Hà Nội và Thái Bình bằng bả BDM O.17 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nghiên cứu sản xuất với hoạt chất chính là Sulfluramid 0,25% cho thấy hiệu lực diệt mối đạt 100% sau 4-6 tuần, lượng bả sử dụng trung bình trên mỗi tổ mối là rất ít (30 g). Với kết quả này, bả BDM O.17 là giải pháp tiềm năng thay thế cho việc sử dụng hóa chất trong kiểm soát mối gây hại đê, đập ở nước ta.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13223
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.23 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.