Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13225
Title: Mở rộng chỉ dẫn địa lý: Đưa “quốc bảo” sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh
Authors: Phạm, Viết Tích
Keywords: Mở rộng chỉ dẫn địa lý
Đưa “quốc bảo"
Sâm Ngọc Linh
Quốc kế dân sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.62-64
Abstract: Để phát huy tối đa lợi thế về nguồn gen đặc hữu sâm Ngọc Linh, 2 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chấp nhận mở rộng chỉ dẫn địa lý cho loài dược liệu quý này. Đây là điều kiện để các địa phương tăng sản lượng, tạo ra vùng trồng sâm Ngọc Linh tập trung, dần hình thành các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các nhà máy chế biến quy mô lớn, mở đường cho nhiều nghiên cứu mới tầm cỡ quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển ngành dược liệu của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13225
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.