Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13232
Title: Tách dòng và biểu hiện gien VrPDF1 từ cây đậu xanh
Authors: Hoàng, Thị Thao
Nguyễn, Tuấn Điệp
Lê, Văn Sơn
Chu, Hoàng Mậu
Keywords: Biểu hiện gien
Đậu xanh
Gien VrPDF1
Kháng mọt
Tách dòng phân tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.132-138
Abstract: Defensive protein thực vật thuộc nhóm protein có trọng lượng phân tử nhỏ, giàu cystein, có tác động chống nấm, kháng khuẩn và đặc biệt ức chế hoạt động anpha amylaza của ruột côn trùng. Defensive protein có khả năng liên kết với trung tâm hoạt động của anpha amylaza trong ruột mọt, do đó ngăn cản sự tiêu hóa tinh bột của ấu trùng mọt, kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển và mọt sẽ chết dần. Trong nghiên cứu này, đã trình bày kết quả tách dòng phân tử và biểu hiện gien defensive protein 1 (VrPDF1) phân lập từ các giống đậu xanh có mức độ kháng mọt khác nhau. Gien VrPDF1 phân lập từ cây đậu xanh có cấu trúc phân đoạn, gồm một intro xen kẽ giữa hai exon với kích thước 356 nucleotit. Gien VrPDF1 phân lập từ mRNA của cây đậu xanh có kích thước 228 nucleotit, mã hóa 75 axit amin. Gien VrPDF1 từ giống đậu xanh Tằm TH có khả năng kháng mọt tốt nhất được biểu hiện trên cây thuốc lá và protein tái tổ hợp VrPDF1 có trọng lượng phần tử khoảng 10 kDa được xác định bằng Western blot và ELISA. VrPDF1 tái tổ hợp của cây thuốc lá chuyển gien biểu hiện hoạt tính ức chế anpha amylaza từ ruột ấu trùng mọt. Kết quả biểu hiện gien VrPDF1 là cơ sở để tăng cường biểu hiện gien VrPDF1 trong cây đậu xanh nhằm tạo dòng đậu xanh chuyển gien có khả năng kháng mọt cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13232
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_624.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.