Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13237
Title: Hành trình chuyển đổi số
Authors: Kim Loan
Keywords: Hành trình chuyển đổi số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.22-24
Abstract: Có thể khẳng định rằng, Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital transformation) hiện là vấn đề sống còn của hầu hết tổ chức - doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh sự tác động, tầm ảnh hưởng của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) đã, đang và sẽ diễn ra liên tục, nhanh chóng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13237
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.