Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13240
Title: PC cho mùa hè: Tốt cho học tập, khỏe cho giải trí
Authors: Quỳnh Chi
Keywords: PC cho mùa hè
Tốt cho học tập
Khỏe cho giải trí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.30-31
Abstract: Bộ 3 sản phẩm dưới đây với mức giá hấp dẫn, cấu hình khỏe cho học tập cũng như giải trí có thể là những lựa chọn đáng quan tâm cho dịp hè 2018 này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13240
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.