Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13242
Title: DrayTek Vigor 2912 Series Giải pháp hệ thống Camera giám sát và VPN doanh nghiệp
Keywords: DrayTek Vigor 2912 Series
Camera giám sát
VPN doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.34-35
Abstract: Không chỉ là bộ định tuyến cân bằng tải, VPN đa kênh, DrayTek Vigor2912 Series còn trang bị khả năng kết nối Wi-Fi, cổng quang SFP và tên miền động DrayDDNS do chính DrayTek phát triển nhằm cung cấp giải pháp mạng ổn định và toàn diện cho doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13242
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.